Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Odstąpienie od umowy

Informacja o zwrotach

30 dni na zwrot

Dajemy Ci aż 30 dni na przetestowanie urządzeń, które u nas kupisz. Chcemy, żebyś miał wystarczająco dużo czasu na dokładne sprawdzenie, czy sprzęt spełnia Twoje oczekiwania.

Zwrot bez podania przyczyny

Jeśli z jakiegokolwiek powodu sprzęt Ci nie odpowiada, możesz go zwrócić bez podania przyczyny. Niezależnie od tego, czy nie pasuje Ci jego funkcjonalność, wygląd, czy cokolwiek innego, masz pełne prawo do zwrotu.

Zwrot w przypadku firm

Jeśli dokonujesz zakupu na firmę, również możesz skorzystać z prawa do zwrotu na takich samych warunkach. Rozumiemy, że w przypadku wyposażenia firm, dobranie odpowiedniego sprzętu jest niezwykle istotne. Dzięki zwrotom możesz dokonać najlepszych wyborów dla Twojej biznesu bez żadnego ryzyka.

Prosty i bezproblemowy proces

Zależy nam na Twoim pełnym zadowoleniu, dlatego proces zwrotu jest prosty i bezproblemowy. Wystarczy, że podasz tutaj numer zamówienia i Twój telefon lub mail oraz preferowaną formę zwrotu. Następnie wyślij do nas zabezpieczony produkt, a my w ciągu 30 dni zwrócimy Ci środki.

Sposób dostarczenia paczki

Możesz dostarczyć paczkę osobiście, wysłać ją do nas samodzielnie albo jednym prostym kliknięciem wygenerować kod zwrotu InPost Paczkomaty (w tym przypadku koszt przesyłki zwrotnej zostanie odliczony od zwracanej kwoty zwrotu).
 
Jeśli potrzebujesz pomocy w dokonaniu zwrotu, skontaktuj się z nami.Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 287) Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 30 dni (do zachowania wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).
 2. Zwracany towar należy odsyłać na adres siedziby Device Europe Sp. z o.o. Istnieje możliwość zwrotu poprzez kuriera Sklepu. W tym celu należy skontaktować się z Device Europe Sp. z o.o. pod numerem tel.:+48 52 3706868 (koszt zgodny z taryfą operatora).
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.
 4. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) oraz do niniejszego Regulaminu, a także wzór formularza odstąpienia od umowy stanowiący Załącznik Nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) oraz do niniejszego Regulaminu jest dostarczany wraz z Towarem
 5. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć:
  a) listem poleconym na adres Device Europe Sp. z o.o. ul. Ernsta Petersona 4A, 85-862 Bydgoszcz,
  lub
  b) w postaci elektronicznej, wysłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy sprzedawcy sklep@device.pl (Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy - na swój koszt- niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem).
 7. Sprzedawca w terminie do 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zobowiązuje się zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca zwraca równowartość najtańszego oferowanego w Sklepie kosztu dostarczenia towaru.
 8. Jeżeli Konsument oraz tzw. przedsiębiorca-konsument wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy nie odesłał towaru, Sprzedawca wstrzymuje się od zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności do dnia otrzymania towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania.
 9. Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonany był zakup: na rachunek bankowy lub kartę, a w przypadku płatności za pobraniem na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.
 10. Odesłanie towaru powinno nastąpić w miarę możliwości w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, odpowiednio zabezpieczone, aby towar nie uległ uszkodzeniu.
 11. Przesyłki ze zwracanym towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie będą przyjmowane.
 12. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku towaru w postaci nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.
 13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi oraz tzw. przedsiębiorca-konsument w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1;
  n) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
 14. Zawarte w niniejszym punkcie 10 Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi, o którym mowa w niniejszym ustępie wyłącznie w stosunku do produktów kompletnych i nieuszkodzonych