Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka ZSZ środowiskowego oraz BHP

Polityka ZSZ środowiskowego oraz BHP

Jesteśmy Device Europe, firmą specjalizującą się w kompleksowym zarządzaniu zasobami IT. Obejmują one takie działania jak wykup i wynajem sprzętu IT, inwentaryzację, remarketing, sprzedaż pracowniczą, migrację danych oraz sprzętu IT, certyfikowane niszczenie danych, recykling sprzętu IT.

Naszym celem jest minimalizowanie ilości odpadów elektronicznych i pomoc naszym klientom w osiągnięciu celów środowiskowych, operacyjnych, oraz wspólne promowanie kultury BHP. Dzięki naszej specjalistycznej wiedzy, innowacjom i zaangażowaniu, staramy się być zaufanym partnerem, pomagając organizacjom patrzeć w przyszłość z ufnością.

Dążymy do bycia liderem w technologii i zrównoważonym rozwoju, mając na celu stworzenie bezpieczniejszej i bardziej zrównoważonej przyszłości dla naszych klientów, pracowników i naszej planety.

Zobowiązujemy się spełniać wymagania i doskonalić skuteczność funkcjonującego w naszej firmie ZSZ środowiskowego oraz BHP, zgodnego z wymaganiami międzynarodowych norm ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018, jak również standardu R2v3 oraz realizację następujących celów:

 • zapewnienie przestrzegania wymagań prawnych i innych z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska,
 • tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla pracowników,
 • poprawianie stanu bezpieczeństwa pracy oraz doskonalenie działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • proaktywne zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom negatywnie wpływającym na środowisko naturalne,
 • eliminacja zagrożeń i ograniczanie ryzyk dotyczących BHP,
 • zakazywanie lub wstrzymywanie wszelkich prac w przypadku pojawienia się zagrożenia dla zdrowia lub życia, zapewnienie konsultacji oraz współudziału pracowników, podwykonawców i przedstawicieli pracowników, w tym wykorzystywanie ich sugestii, pomysłów i wniosków dotyczących kształtowania bezpieczeństwa i higieny,
 • skuteczne odnawianie sprzętu IT i jego odpowiedzialne wprowadzanie na rynek,
 • świadome przetwarzanie sprzętu IT dla ponownego wykorzystania podzespołów elektronicznych,
 • właściwą gospodarkę odpadami, w tym opakowaniami oraz elektroodpadami,
 • racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych,
 • zapobieganie zanieczyszczeniom i zagrożeniom środowiska naturalnego,
 • udział i konsultacje pracowników w rozwijaniu i funkcjonowaniu Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz BHP,
 • współpracę z podwykonawcami, dostawcami i klientami, którzy akceptują i identyfikują się z naszą misją i kulturą ochrony środowiska naturalnego oraz BHP.

Zasady naszej Polityki są znane każdemu pracownikowi i podlegają nadzorowi najwyższego kierownictwa.

Bydgoszcz, 15.01.2024

Managing Director - Maciej Jakimiec