Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Odbiór zużytego sprzętu

odbior-zuzytego-sprzetu

Jako sklep internetowy specjalizujący się w sprzedaży urządzeń poleasingowych, troszczymy się nie tylko o Twoje potrzeby technologiczne, ale także o naszą planetę. Dlatego oferujemy możliwość oddania zużytego sprzętu elektronicznego przy okazji odbioru nowej paczki.

Jak to działa?

 1. Dodaj komentarz do zamówienia
  Podczas składania zamówienia wpisz w komentarzu informację o chęci oddania zużytego sprzętu.
 2. Przygotuj sprzęt 
  Przygotuj paczkę do wysyłki. Zapakuj kompletne urządzenie w karton i zabezpiecz je. Na opakowaniu dodaj informację "DO UTYLIZACJI"
 3. Oddaj sprzęt przy odbiorze 
  Kiedy odbierasz swoją paczkę, przekaż kurierowi przesyłkę ze zużytym sprzętem. Pamiętaj, że możesz oddać wyłącznie sprzęt tego samego rodzaju i w tej samej ilości, co zakupiony.

Punkty zbierania zużytego sprzętu

Możesz również oddać zużyty sprzęt elektroniczny do lokalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Informacja o najbliższych lokalizacjach znajdziesz na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Listę punktów zbierania zużytego sprzętu możesz znaleźć również przez wyszukiwarkę internetową: Najbliższe punkty zbierania elektrośmieci

Co zyskujesz?

 • Ochrona środowiska: Dzięki Tobie ograniczona zostaje ilość elektroodpadów trafiających na wysypiska.
 • Recykling surowców: Odzyskujemy cenne surowce, które mogą być ponownie wykorzystane do produkcji nowych urządzeń.

 

Nasz numer rejestrowy w BDO (Baza Danych o produktach, opakowaniach oraz o gospodarce odpadami: 000004374. Zgodnie z ustawą każdy użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeznaczonego dla gospodarstw domowych zobowiązany jest do oddawania zużytego sprzętu punktom zbierającym taki sprzęt. Zabronione jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, gdyż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odpadem niebezpiecznym dla środowiska, a w konsekwencji dla zdrowia.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy, że:

Art. 35.

 1. Zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotowi niebędącemu:
  1. dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.9)), wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych;
  2. prowadzącym zakład przetwarzania
  3. odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.10)
 1. Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego<sprzętu>

Art. 36.

Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Art. 37.

 • Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
 • Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
 • Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także w punktach zbierania zużytego sprzętu.